07 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Víceúčelové kulturní centrum

22. Víceúčelové kulturní centrum

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

V současnosti není běžné navrhovat v České republice nosný systém na bázi dřeva u kulturních center. Pokud se však budeme nadále této problematice věnovat může být dřevo „další možnou cestou“.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/viceucelove-kulturni-centrum

Údaje o soutěžícím

Marek Kervitcer
Název školy: Vysoké učení technické v Brně
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Pozemní stavby
Ročník a stupeň studia: Navazující magisterský, 2. ročník

 

Podobné články