09 Srp

ABM architekti s.r.o.

Rodinný dům Jeřábová

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ABM architekti s.r.o.

Masarykovo nábř.

22abm@abmarch.cz

Autoři

ing.arch. Lukáš Bílek,, ing.arch. Jana Krákorová

Adresa

Říčany

Zahájení projektu

03/2013

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Navržený dům odpovídá charakteru rodinného bydlení, jež je pro danou oblast typická. Dům je orientován štítem ke komunikaci s velkým podílem prosklení na jižní stranu. Dům má ve druhém podlaží obdélníkový půdorys s plochou střechou, v přízemí je pak rozšířen o garáž a sklad do tvaru „ L“, opět s plochou střechou. Dům je koncipován s maximálním důrazem na efektivní využití vnitřního prostoru. Konstrukce domu je tradiční s pálených cihel, fasáda je pak obložená smrkovými hranoly.

Podobné články