09 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Funkční tepny pro život na Červeném kopci v Brně

Autor: Ing. arch. Kateřina Mainclová

Spoluautor: Ing. arch. Liubov Subbotina

Lokalizace: Brno

Lokalita Červený kopec je jedním z vrchů města Brna, téměř zapomenutým a těžce přístupným místem, které ale svou blízkostí centra a návazností nabízí obrovský potenciál pro kvalitní městský život. Náhodná procházka a možnost přispět k rozvoji města nás inspirovaly k dalšímu řešení dané oblasti. Místo nese svůj odkaz bývalé významné Kohnovy cihelny, z čehož vychází idea červené cihlové linie – hlavní pěší trasy procházející celým územím. Důraz je kladen na dobrou návaznost a propojení s okolím pro pěší a cyklisty, na aktivní způsob života ve městě i v přírodě a rozmanitost bydlení – sociální soužití mladší a starší generace, studentů i začínajících rodin. Postupné prolínání divoké přírody, městské zeleně, sportovišť a bydlení vytváří různorodé funkční tepny pro život pod Červeným kopcem.

Zájem o rozvoj města Brna a danou lokalitu, o urbanismus města; účast v soutěži

Podobné články