10 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – Rámování – Vuores

25. Rámování – Vuores

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Země je zatím stále jen jedna a nás už je více jak sedm a půl miliardy. Průměrná ekologická stopa je odhadována na 2,7 globálních hektarů na osobu, což znamená, že celková ekologická stopa lidstva již překročila tzv. biokapacitu Země a naše hypotetická spotřeba je tak vyšší než současný objem produkce. Nepočínáme si nejlépe. A budoucnost Země je pouze v našich rukou. Je třeba se krůček po krůčku přibližovat udržitelnému rozvoji a chránit neobnovitelné zdroje. To je naše cesta.

Dřevo je snad jediným přírodním a obnovitelným materiálem tolik rozšířeným ve stavebnictví. Je na dotek teplé, krásně stárne a zraje jako víno. Je také dostatečně tvrdé a odolné a zároveň jednoduše opracovatelné. V budově navíc přirozeně reguluje vlhkost a dřevěné prvky není těžké udržovat ani opravovat. Takové stavby nejsou pro své okolí zátěží, uhlíková stopa dřeva je několikanásobně nižší než stopa ocele či betonu.

Znovu plně zaktivovat roli dřeva nejen v architektuře je cestou k udržitelnosti, cestou k pokornému užívání nám poskytnutého životního prostředí, ne jeho využívání ani zneužívání. Přítomnost dřeva je také úzce spjatá s naší historií a tradicí, jeho struktura je nositelem paměti lidstva. Dřevo je zdraví, vůně a krása.

Konstrukce je navržena tak, aby byla jednoduše rozebratelná a přemístitelná. Je tak přizpůsobená k transformaci, nalezení své nové cesty. I pavilon sám je cestou, která Tě vtáhne do svých útrob a vede vpřed. Jeho rotující konstrukce rámuje výhled, který se před Tebou postupně otevírá. Na konci cesty se můžeš dotknout vodní hladiny. Z člověkem stvořeného se tak stává katalyzátor, který tě dovede zpátky do lůna panenské přírody, se kterou snad jednou budeme žít v rovnováze.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/ramovani-vuores

Údaje o soutěžícím

Barbora Kubíčková
Název školy: České vysoké učení technické v Praze
Název fakulty: Fakulta architektury
Studijní obor: Architektura a urbanismus: Architektura
Ročník a stupeň studia: 3. ročník, MSP

Podobné články