11 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT v Brně v areálu Údolní

Autor: Luděk Šimoník

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Diplomní projekt- Umění v umění

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Lokalizace: Brno

Cílem projektu je transformace areálu bývalých kasáren v ulici Údolní v Brně pro potřeby Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury VUT. Jedná se o záměr vytvoření uměleckého kampusu, kde je koncentrována architektonická a umělecká akademická obec s nezbytnou vybaveností a potenciálem pro další rozvoj. Toto území, nacházející se na okraji památkové rezervace, tvoří přechod mezi dvěma urbanistickými strukturami města. Tedy blokovou, která přichází z centra, a vilovou zástavbou pokračující dále na západ. Tento fakt spolu s dalšími aspekty včetně památkové ochrany vytvářejí problematickou situaci, která doslova plýtvá potenciálem periferie širšího centra Brna. Projekt se tedy za pomoci obou fakult snaží toto území zhodnotit.

Diplomní projekt

Podobné články