14 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Ústí nad Labem – Nové město

Autor: Bc. Jitka Žambochová

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Kohout a Tichý

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Michal Kohout

Lokalizace: Ústí nad Labem

Urbanistická studie území Nového města v Ústí nad Labem si klade za cíl nastínit možné směřování města s efektivním využitím potenciálu budoucího nádraží VRT. Práce má sloužit jako motivace k řešení krize, kterou město dlouhodobě prochází.

diplomní projekt

Podobné články