16 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Speciální rehabilitační nemocnice

Autor: Ing. arch. Radomír Feňo

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Ústav prostorové tvorby

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Lokalizace: Brno, Červený kopec

Práce se zabývá následnou lůžkovou péčí, které je v České republice žalostný nedostatek. V nadcházejících letech lze očekávat zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu rehabilitační péče a zvyšující se význam speciálních rehabilitačních nemocnic v důsledku prodlužování průměrného věku populace, jejího stárnutí a nárůstu civilizačních chorob. Při výběru místa pro mě byla důležitá kombinace klidného prostředí vhodného k dlouhodobé rehabilitaci pacientů a snadné každodenní dostupnosti pro návštěvy a pro pacienty, kteří jsou schopni v průběhu rehabilitace dojíždět. Lokalita na Červeném kopci je vhodná z hlediska dostupnosti, leží mezi dvěma největšími brněnskými nemocnicemi. Zároveň se nachází v pokojném prostředí s atraktivními výhledy na Žlutý kopec a městskou dominantu – hrad Špilberk.

Diplomová práce

Podobné články