17 Srp

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20,

Praha 6

www.vpupraha.cz

Autoři

Ing.arch. Kateřina Mašková, Ing.arch. Ivan Šrom

Spoluautoři

Ing. Jaroslav Mikš – laboratorní technologie, Ing. Ivana Řeháková – sadovnické úpravy, Ing. Pavel Kříž – konstrukční řešení

Adresa

Praha 6 – Dejvice

Zahájení projektu

12.2007

Návrh stavby

04. 2009

Aktualizovaná studie

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. řeší kompletní přestavbu a technologickou modernizaci stávajících budov a doplnění areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, logicky rozčleněný komplex ÚOCHB v souladu s požadavky na potřeby soudobého špičkového vědeckého pracoviště. Areál zahrnuje úpravy objektů původních – budovu biochemie z 50. let 20. století včetně novodobé provozní budovy z nultých let orientovanou do ulice Zelené a zejména pak opravu historické budovy na Flemingově náměstí od architektů Josefa Záruby-Pfeffermanna a Jana Zázvorky. Novostavbou je laboratorní budova v centru areálu a s tím související obnova areálových inženýrských sítí včetně komunikací a sadovnických úprav. Nová budova laboratoří organické chemie svým „organickým“ konceptem sférického trojúhelníku symbolicky odkazuje na své hlavní funkční zaměření. Projekt byl autory ve VPÚ DECO PRAHA a.s. zpracován ve všech stupních od variantních studií až po tendrovou dokumentaci včetně projektu interiéru. Z dlouhé řady spolupracujících profesí byli hlavními partnery od konceptu projektanti technologického vybavení laboratoří. Svou stopu na dokončeném díle zanechal i projektant prováděcího projektu Sater-Projekt s.r.o. Projekt i stavba probíhaly za provozu ústavu po etapách. Na budovu biochemie dokončenou v první etapě navázalo otevření nové budovy laboratoří organické chemie v roce 2014. Budova byla nominována Klubem Za starou Prahu na Cenu Klubu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2014. V roce 2015 byla dokončena střední část historické budovy, v nové budově byla odhalena busta profesora Antonína Holého. V květnu 2016 se ústav účastnil akce Open House Praha 2016 za velkého zájmu více než tisíce návštěvníků, v témže roce byl areál dokončen.

Podobné články