17 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Transformační území Nusle – Michle

Autor: Tomáš Kučera

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Roman Koucký

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Roman Koucký

Lokalizace: Praha, Nusle – Michle

Cílem návrhu je vytvořit alternativu obytného prostředí s cílovou vrstvou obyvatel, kteří by se potenciálně stěhovali do suburbií, na hraně kompaktního města a transformačního území. Důraz je kladen na naplnění základních požadavků, které očekávají lidé, stěhující se za město. Území vhodné k tomuto účelu bylo vybráno v Praze 4, severní část Michle, jako jedno z transformačních ploch. Nově navržená městská struktura by měla účelně využít maximum možných ploch, respektovat současný charakter území a reflektovat současné a zejména budoucí potřeby města. Projekt by měl dokázat životaschopnost této myšlenky v rámci konkrétní lokality v Praze 4.

Diplomní projekt

Podobné články