18 Srp

RH-ARCH s.r.o.

Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralup nad Vltavou

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

RH-ARCH s.r.o.

Nekázanka 9,

110 00

Praha 1

http://www.rh-arch.com/

Autor

Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha

Spoluautoři

Ing. arch. Milan Šírek, Ing. arch. Ondřej Zabloudil, Ing. arch. Ondřej Kaluš, Ing. arch. Gabriela Trusinová, Ing. Petr Žďárský

Adresa

Kralupy nad Vltavou

Zahájení projektu

03/2010

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Cílem stavby bylo přesunutí všech odborů městského úřadu pod jednu střechu a vytvoření důstojné budovy pro správu a reprezentaci města. K rekonstrukci byl vybrán obchodní dům ze 70.let v centru města. Základním konceptem bylo ubourání jednoho travé skeletu, čímž se z objektu stal klasický pětitrakt s prosvětlenými kancelářemi a zázemím uprostřed. Druhou motivací redukce objemu bylo rozšíření náměstí a jeho napojení na malé prostranství před starou školou (Jodlova ulice), které bylo od náměstí dříve odříznuto. Velké množství oken dodalo původně masivní hmotě lidské měřítko, klasicizující vertikality bylo dosaženo zahuštěním skutečného nosného systému. Jižní hmota do náměstí je robustnější s menším počtem oken. Hlavním prvkem fasády je portál, který akcentuje vstupní část. Hmota ustupujícího podlaží přechází do rizalitu na severní fasádě, který je akcentován hodinovou věží. Součástí projektu bylo i řešení parterových úprav. Kompletně upravena byla vyvýšená plocha na střeše původních polozapuštěných garáží. Záměrem bylo toto obrovské „podium“ funkčně a prostorově napojit na plochu náměstí a zároveň vytvořit důstojný a fungující nástupní prostor pro městský úřad. Proto je po obvodu podia schodiště, do kterého jsou umístěny prvky pro sezení a zeleň. Ubourání části objektu umožnilo schodišťový prvek uplatnit i v severní části parteru, čímž došlo k potvrzení propojení náměstí s Jodlovou ulicí. V suterénu objektu jsou umístěny garáže, technologie, sklady. V přízemí odbory, které vyžadují zvýšený kontakt s veřejností, ve 2NP odbory s menší návštěvností, ve 3NP vedení města. V posledním ustupujícím podlaží je umístěna svatební obřadní síň, respektive velká zasedací místnost, z které je přístupná střešní terasa s výhledem na náměstí a kostel.

Podobné články