18 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Strategie ZBYT _ 461<461

Autor: Martin Valíček

Spoluautor: Bc. Linda Boušková

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Atelier Kristek – Sedlák

Vedoucí ateliéru: MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Lokalizace: Brno

Analýza bydlení v Brně a následně vyobrazená data v kritických mapách nám přes demografické, ekonomické a politické ukazatele odhalila komplexní, ale i paradoxní fakta brněnského plánování. Opuštěné a chátrající metry čtvereční se nenachází pouze v očividně problematických periferiích, ukrývají se i uvnitř kompaktní struktury brněnského centra. Projekt řeší současné problémy města: poptávku po bydlení a nevyužívanost prázdných městských bytů jednou strategií. Jak najít cestu z bytové krize a zvýšit dostupnost bydlení? Lze využitím současných problémů města nastartovat udržitelný mechanismus?

Za pomoci kritických map a dat zanalyzovat aktuální situaci bydlení v Brně. Projekt řeší současné problémy města: poptávku po bydlení a nevyužívanost prazdných městských bytů jednou strategií, která řeší akutní bytovou situaci s možností ovlivnit navrhovaný územní plán.

Podobné články