20 Srp

arch. Miloslav Hanzl

Obnova Nexova domu v Telči

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

arch. Miloslav Hanzl

Pětihostská 201,

Senohraby, 251 66

Autoři

arch. Miloslav Hanzl, Pavel Jerie,

Adresa

Telč

Zahájení projektu

11.2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Měšťanský dům v Palackého ulici čp.29, pravděpodobná srostlice dvou domů, západní gotický a východní renesanční, je nemovitou kulturní památkou a zároveň se nachází v území městské památkové rezervace města Telč, zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO. Od konce 20. století byl objekt neobydlený. Neuvážené stavební úpravy z doby, kdy byl dům rozdělen na několik bytových jednotek ale i absence jakékoli základní stavební údržby zapříčinily, že konstrukce před obnovou vykazovaly náznaky blížící se k havarijnímu stavu. Jen těžko se ve skladbě domu nacházely alespoň dílčí pozůstatky hodnot patřících k historickému objektu. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb se podařilo v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně vstupní klenuté síně – mázhauzu a palácových prostor prvního patra s osovým průhledem dveřmi po celé délce uličního traktu. Osazením různorodých originálů kování na repliky dveří, obnovou dlážděných i dřevěných podlah, výmalbou s přepisem historické výzdoby, presentováním nalezených trámových stropů a osazením historických svítidel včetně sbírkového vybavení interiéru se podařilo navrátit do objektu ztracenou historickou vrstevnatost. Kvalitně provedená obnova renesanční fasády s malovanou rustikou, polychromovanými kamennými prvky, okny za špaletou s mřížemi v úrovni přízemí, vstupními dveřmi a vraty provedenými dle dobových předloh, navrátila starobylému domu důstojný vzhled. Moderně pojatá hygienická centra, vložená do zbytkových, v minulosti již poničených prostor, kuchyně s potřebným vybavením a nová dvorní vestavba s terasou a garáží posunula užitnost domu do 21. století. Objekt slouží pro trvalé bydlení.

Podobné články