20 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Garážovka

Autor: Eva Pettrichová

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: ateliér MáMA

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Josef Mádr

Lokalizace: kdekoliv

Myšlenka levného bydlení na garážích přišla už loni, při zpracování urbanistického zadání Mnichova Hradiště. Loňskou skicu jsem letošní jaro rozpracovala v samostatném ateliérovém zadání.

Práce poukazuje na trend rostoucích cen nemovitostí v centrech větších měst, tedy i Metropole. Zároveň upozorňuje na kapacity vybydlených míst měst menších. Nápad levného bydlení na urbanizovaných garážích blízko centra jde proti oběma těmto trendům.

Podobné články