21 Srp

KOPEČEK®

Nová Koulka

Přihlášený projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

KOPEČEK®

Dykova 1156/19,

101 00

Praha 10-Vinohrady

www.kopecek.eu

Autor

Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA

Adresa

Praha

Zahájení projektu

01/2009

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Kombinace prostorových a legislativních limitů stavebního pozemku a zadání v podstatě běžné stavby není pro Novou Koulku omezující. Nová Koulka se urbanisticky začleňuje do existující výstavby a pokračuje v logice do svahu umisťovaných solitérních staveb. Výstavbou nedochází k přetvoření terénu. Nová Koulka si stavební pozemek nezjednodušuje, naopak složitý pozemek se otiskl do její architektury. Oblá hmota Nové Koulky s výhledem na Vyšehrad plynule a soudobě vyrůstá z místa. Výraz stavby je založen na práci s hmotou, objemem a skladbu jednotlivých částí. Navržené materiály jednoduchého povrchu fasády, okenních pásů, pohledového betonu nebo detailů z ploché ocele. To samé platí ohledně barevného řešení v odstínech šedi. Hmotu stavby tvoří navrstvení a propojení čtyř celků nepravidelných oblých tvarů. Od ulice ustupující kaskádovité řazení koresponduje se stoupáním okolního prostoru i architektury. Ustoupení hmot umožňuje pochozí terasy výše položených podlaží. Dominantním výtvarným prvkem Nové Koulky je neortodoxní zpracování tématu arkýře, lze-li vůbec výsledné řešení za arkýř považovat. To je provedeno jako nepravidelné prosklené vybočení vnitřního prostoru mimo samotnou hmotu stavby v úrovni třetího patra obcházející jižní a západní fasádu. To vše se zamýšlenou absencí vnějších statických podpor. Užité technologie umožňují inteligentní řízení jednotlivých bytů chytrým telefonem. Nízkoenergetický standard, vytápění tepelným čerpadlem se zemními vrty, podlahové vytápění, klimatizace chladícími stropy v kombinaci se zdrojovým větráním a rekuperací, řízené zastínění. Přestože možnosti stavebního pozemku a charakter okolní zástavby Nová Koulka respektuje, dokázala udržet vlastní osobitý výraz.

Podobné články