21 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Dekompresní hranice Chebu

Autor: Ing. arch. Tereza Kupková

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Redčenkov

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Boris Redčenkov

Lokalizace: Cheb

Okraj historického jádra Chebu je nejasný a jeho zbytky se rozpadají. Mým návrhem je tedy zřetelná hranice, která jej uzavře a vytvoří tak dekompresi mezi historickým a moderním Chebem. Tuto hranici navrhuji jako oboustranně prostupnou zeď, která není bariérou, ale symbolickou hranou, která obohacuje veřejný prostor. Do města přináší sblížení a řád. Zároveň tvoří spojitou cestu okolo celého jádra. Po cestě se její charakter mění dle identity místa, kterým prochází – například dotváří hlediště veřejného amfiteátru, přeměňuje se v městské loubí nebo svými zkosenými otvory upírá pohled lidí na věž kostela. Tato hranice mi umožňuje definovat brány do města a koncentrovat tak energii do jeho těžiště.

Okraj historického jádra Chebu je nejasný a jeho zbytky se rozpadají. Mým návrhem je tedy zřetelná hranice, která jej uzavře a vytvoří tak dekompresi mezi historickým a moderním Chebem.

Podobné články