22 Srp

Ing. Arch. Michal Havelka

UBYTOVACÍ KOMPLEX NA VRŠKU NA POZEMCÍCH 1030/67 A 408 V HARRACHOVĚ

Přihlášený projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

Ing. Arch. Michal Havelka

Karenova 24/1143,

15000

Praha 5

www.michalhavelka.cz

Autor

Ing. Arch. Michal Havelka

Spoluautor

Ing. arch. Patrik Dolák

Adresa

Harrachov

Zahájení projektu

05. 2010

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba souboru volně stojících objektů pro rodinnou rekreaci. Stavba ubytovacího zařízení byla navržena na pozemek č. 1030/67 a 408, v katastru Harrachova. Jedná se o stavbu 6-ti dvojdomků a 7 -soliterních rodinných domů. Výchozím inspiračním faktem bylo především samo prostředí zamýšlené realizace: horská paseka s drobnou vodotečí protékající jejím středem. Místo jehož výrazný duch je dotčen člověkem jen velmi málo. Jak včlenit zamýšlený záměr rekreačního bydlení bez narušení genia loci je úhelný kámen celého návrhu. Exaktní řád lidského ducha musel ustoupit řádu přírodnímu, který se může jevit na první pohled spíše neuspořádaně. Tak jako květiny na louce jsou domy rozesety ve skupinách dvojicích či samostatně tak aby si navzájem nestínily natáčejí se k sobě slepými fasádami a své prosklené plochy nastavují slunci. Cesta neprotíná pozemek ale pouze se pokorně vine tak aby nenápadně obsloužila navržené stavby. Je to řád jenž se inspiruje rozmanitostí a nahodilostí přírodního prostředí. Pro tento druh urbanismu bylo nutno navrhnout obytnou jednotku na co nejmenším půdorysu, tak aby i při svém počtu mohli být stále obklopeny nerozparcelovanou horskou loukou. Jsou tedy navrženy jako drobné vertikální stavby, které svou formou odkazují na drobná hospodářská stavení (seníky, horské stodoly). Konstrukčně jsou tyto navrženy jako dřevostavby s obkladem modřínových prken, které nejsou povrchově nijak upravovány. Tímto se dosáhlo přirozeného stárnutí dřeva které na exponovaných místech mění svou barvu do stříbrošedých odstínů, tak typické pro prostředí ve kterém se nachází.

Podobné články