22 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny Považská Bystrica

Autor: Bc. Miroslava Daňová

Spoluautor: Bc. Miroslava Argalášová

Škola: Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen

Ateliér: Design Studio III: Development and Implementation

Vedoucí ateliéru: Tom Coppens, Hardwin De Wever

Lokalizace: Považská Bystrica, Slovensko

Problémy bývalých socialistických miest sú častým predmetom záujmu architektov, urbanistov, a hlavne samotných samospráv a obyvateľov. Niektoré sa vďaka rôznym dôvodom dokázali spamätať, iné nie. Považská Bystrica, kedysi prosperujúce priemyselné mesto, sa po skončení socializmu a uzavretí priemyselného závodu stala deurbanizovaným a dysfunkčným mestom so stagnujúcou ekonomikou. Revitalizácia nikdy nedostavaného a zanedbaného centra mesta a verejných priestorov je nevyhnutným krokom k jeho obnove a zvráteniu klesajúcej životnej úrovne.

semestrálny projekt vypracovaný počas Erasmus pobytu

Podobné články