23 Srp

2. Viladomy na Vackově v Praze

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Jedná se o území vymezené na severu parkem Židovské pece, na jihu zástavbou podél ulice Malešická a na východě ulicí Na Vackově a navazujícími řadovými RD. Domy mají železobetonový monolitický skelet, založení na pilotech, plochou střechu a ručně profilovanou minerální fasádní omítku. V principu jsou páteřní komunikace napojeny jednak do ulic Na Vackově a Pod Lipami ve východní části a jednak na dočasnou komunikaci, ústící na ulici Malešickou. Na tyto komunikace jsou napojeny chodníky uvnitř území a vjezdy do podzemních garáží jednotlivých objektů obytného souboru.

 

Projektant: Schindler Seko architekti s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Metrostav Vackov a.s.

 

Podobné články