23 Srp

DOC. ING. ARCH. RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ, CSC. – Předsedkyně poroty soutěže

 

 
V porotě Stavby roku pracuje od jejího prvního ročníku (1993). Pro Nadaci pro rozvoj architektury
a stavitelství přednáší o dějinách architektury, o Praze a aktuálních otázkách soudobé
architektury. Připravila řadu výstav o české architektuře doma i v zahraničí.

 

Podobné články