25 Srp

4. ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Soubor staveb s přilehlým areálem je užíván k provozu základní školy včetně školní družiny a vlastního stravování žáků školy a jiných městských školských zařízení. Město Milovice je vlastníkem objektu nevyužívané základní školy na ulici Komenského v Milovicích – Mladé, bývalé „ruské školy“. Objekt bývalé základní školy, určené pro výuku dětí ruských důstojníků, byl i s celým školním areálem postaven v roce 1979 a kapacitně dimenzován pro 1080 žáků. Od odchodu vojenské posádky z Milovic nesloužil svému účelu a následkem nevyjasněných majetkoprávních vztahů chátral. Projektová dokumentace základní školy řešila rekonstrukci a nástavbu původních objektů a dostavbu kapacitně dostačujících provozů pro komplexní provoz 54 tříd základní školy s 6 paralelními třídami v každém z 9 ročníků – max. kapacita 1620 žáků, s provozem školní jídelny pro stravování ve třech směnách, celkem pro 1680 strávníků s provozem vlastní školní kuchyně s varnou s kapacitou 2450 jídel denně s expedicí do dalších městských školních zařízení. Areál je doplněn odpovídajícím úsekem pro tělovýchovu a sport a provozním a technickým zázemím. Umístění je na okraji města na jihozápad u koncentrované obytné zástavby a lesoparku. Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno z ulice Komenského, kde je z budováno nové parkoviště.

 

Autor: Arch. Design project a.s.
Projektant: Ing.arch. Petr Horák
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: MĚSTO MILOVICE
Investor: MĚSTO MILOVICE

 

Podobné články