26 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

(K:)

Autor: Ondřej Mráz

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Atelier Kristek – Sedlák

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. MArch. Jan Kristek, PhD., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Lokalizace: Brno

Projekt je lokalizován na Starém Brně a řeší prostorovou situaci proluk v ulicích Pekařská 88 a Sladová 6. Ty vznikly v minulosti jako výsledek plánované, ale dosud nerealizované tramvajové linky. V současnosti patří tento pás pozemků městu Brnu, přičemž není jasný jeho další osud. Projekt transformuje dynamický potenciál dopravního řešení v návrh objektu knihovny – alegorie dynamiky vyhledávání informací v kontextu rychlosti naší doby. Nemáme čas soustředit se na jednotlivou konkrétní informaci, místo toho procházíme nepřeberné množství obrazů a výsledkem je informační masa. Proto knihovna bez knih. Knihovna na disku. (K:)

bakalářská práce

Podobné články