30 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Medzi sídliskom a mestom

Autor: Viktória Mravčáková

Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér: Architektura I

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Lokalizace: Košice

Každé historické obdobie pretvára mesto na základe vlastných ideológií. Utopické predstavy ideálneho urbanizmu sa prepisujú do existujúcich štruktúr a vytvárajú nové typy urbanistických vzťahov. V kontexte stredoeurópskeho mesta už nemožno vytvárať oddelené mestské enklávy, ale je nutné zamerať sa na rozhrania ako na charakteristický priestor na skúmanie našich súčasných potrieb. Práca sa sústredí na prípadovú štúdiu sídliska Lomená v Košiciach a hľadá latentne prítomné urbanistické a sociálne väzby, ktoré na základe urbanistickej kolízie vznikli. V tom naväzuje na dialektické mesto – posiľňuje ich alebo pretvára s prínosom vlastnej vrstvy. V takýchto miestach nemôže byť urbanizmus stopou v mape, ale musí definovať architektonické kvality založené na existujúcej situácii. Typológie bývania v anomálnych situáciach hybridizujú a stávajú sa kompromisom medzi kolektívnym panelákom a rodinným domom.

diplomová práca

Podobné články