31 Srp

SPORADICAL architektonická kancelář

Terapeutická komunita Heřmaň – SANANIM

Přihlášený projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

SPORADICAL architektonická kancelář

Václavská 14/2068,

120 00

Praha 2

www.sporadical.cz

Autoři

Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Josef Kocián, Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Veronika Sávová

Adresa

Heřmaň

Zahájení projektu

06/2012

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Komunita slouží klientům organizace SANANIM, kteří se zde léčí ze závislosti na drogách. Jedná se o starší klientelu s mnohaletou drogovou kariérou. V komunitě tráví přibližně 1 rok, poté odcházejí do doléčovacích programů. Kapacita zařízení je 20 lůžek. Zemědělská usedlost „U Karáska“ je patrná již na mapách z let 1764-1768. Leží na samotě mezi dvěma koryty řeky Blanice, blízko obce Heřmaň v jižních Čechách. Dvě přestavby v letech 1995 a 2005 nenávratně překryly starší vrstvy a členění objektu. Celkově byl objekt v přijatelném technickém stavu, proto jsme se soustředili na hledání optimálního provozního řešení a nově dostavěné hmoty. Dostavěné prostory mají shodné konstrukční a materiálové řešení, detaily a návaznosti jsou jednoduché a minimalistické. Pohledový trámový strop je nesený ocelovými nebo dřevěnými sloupky, místnosti jsou propojeny materiálem podlahy – cihelnou dlažbou. Komunitní místnost slouží pro pravidelnou skupinovou terapii. Důležitý je motiv kruhu při uspořádání židlí nebo jako osvětlení na stropě. Jako jediný objem vybíhá mimo půdorys původního statku do okrasné zahrady. Chodba je neformální místo pro setkávání a denní provoz, vše propojuje, má vnitřní prosklený prostor a vnější krytý ochoz. Pro život komunity má velký význam společné jídlo. Pokrmy připravují sami klienti. Jídelna je umístěna v rohu usedlosti, kde se zachovalo kamenné zdivo původního statku. V severní části stodoly bylo původní dřevěné patro upraveno na neformální klubovnu komunity. Je to jeden velký prostor, kde se „mimo službu“ potkávají terapeuti s klienty. Vestavba je konstruována nezávisle na krovu a zateplena z vnitřní strany kamenného zdiva. Ubytování klientů je v jednoduchých podkrovních pokojích. Vzniklo přestavbou původních patrových apartmánů a využitím prázdné půdy.

Podobné články