31 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Benešov – Přestavba Táborských kasáren

Autor: Bc. Tomáš Klapka

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Kohout Tichý

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Michal Kohout

Lokalizace: Benešov u Prahy

Práce se zabývá návrhem nové městské čtvrti na území prázdných Táborských kasáren v Benešově, které po dlouhou dobu vývoje města konzervovaly území a bránily tak přirozenému rozvoji městské struktury. Díky zániku funkce kasáren se naskytla významná příležitost rozvíjet a zahustit strukturu města uvnitř jeho intravilánu, namísto zastavování hodnotné krajiny, která tvoří značný rekreační potenciál města. Obsahem práce je urbanistická koncepce území, která popisuje jednotlivé principy vedoucí k vytvoření městotvorné zástavby, zkoumá možné intenzity zastavění a definuje jednotlivé charaktery lokalit. Tématem práce je hledání alternativy k individuálnímu bydlení na okrajích města.

Diplomová práce – urbanistická studie volné transformační plochy uvnitř města

Podobné články