01 Zář

DAM architekti s.r.o.

Rekonstrukce Královské hrobky

Přihlášený projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

DAM architekti s.r.o.

Na Dolinách 168/6,

Praha 4

www.dam.cz

Autoři

ing.arch. Petr Malinský, ing.arch. Gabriela Šatrová

Adresa

Katedrála sv. Víta,

Pražský hrad

Zahájení projektu

květen 2015

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Projekt opravy se týkal celého veřejnosti přístupného podzemí katedrály sv. Víta. Nejprve došlo k odstranění všech stávajících elektrorozvodů a zastaralého průmyslového osvětlení. Poté se přikročilo k celkovému restaurátorskému ošetření všech původních povrchů s očištěním kamenných prvků pomocí tlakové páry a byla tak obnovena původní barevnost stěn a podlah. Původní kovaná zábradlí, oddělující návštěvníky krypty od nepřístupných partií, byly repasovány a doplněny novými ocelovými prvky s nerezovým roštem. Řada originálních archeologických terénů byla z ochranných důvodů obložena svislými ocelovými konstrukcemi s výplněmi z nerezového roštu a zasypána kamennými oblázky. Veškeré kované uzavírací mříže a pasířský vstup do hrobní komory byly restaurovány do původní podoby a nově zaskleny. Byly doplněny kamenné dlažby a v některých partiích obnoveny románské, gotické a renesanční povrchy včetně malovaných omítek. Železobetonové konstrukce stropů a jejich podpor byly natřeny černou barvou s příměsí slídy, tím došlo k jejich optickému potlačení a zklidnění prostoru. Všechny prostory, včetně vlastní Královské hrobky s nově restaurovanými sarkofágy, jsou osvětleny kvalitními svítidly Erco v kompletně nových rozvodech a trasách. Samostatnou kapitolou opravy podzemí katedrály je nově koncipované odvětrání všech prostor s automatickou regulací proudění vzduchu v závislosti na množství návštěvníků. Speciální vzt jednotka byla instalována jako svislá nerezová stéla pod původním zákrytem vstupu do hrobek v ose katedrály. Stéla je současně infopanelem se smyčkou videoanimace o stavební historii katedrály. V lodi katedrály jsou na původní větrací kanálky instalovány větrací komínky z oceli, bronzu a pískovaného skla, které kolem mramorového mauzolea vytváří iluzi velkých svící.

Podobné články