03 Zář

PROJEKTSTUDIO EUCZ

Firemní sídlo společnosti Lumius

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

PROJEKTSTUDIO EUCZ

Opavská 6230/29A,

708 00,

Ostrava – Poruba

www.projektstudio.cz

Autoři

Ing. arch. Ondřej Klimek, Ing. arch. Petr Kundrát, Ing. arch. David Kotek,

Adresa

Sviadnov

Zahájení projektu

01/2014

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Z urbanistického pohledu je hmota na pozemku umístěna tak, aby zapadala do širších souvislostí území. Parkoviště je koncipováno jako land art. Před vstupem do sídla byl vytvořen kvalitní veřejný prostor se schovaným parkovištěm a zadní část sídla reaguje na prostor rozsáhlé zahrady, která může byt využita jak pro venkovní aktivity, včetně travnatého fotbalového hřiště, tak i jako místo k relaxaci uprostřed pracovního dne. Lumius je sestaven jako dvoupodlažní rozehraná nepředvídatelná kompozice hmot, s bonusem příjemných foyer v celém objektu, které sídlo povyšuji na komfortnější architekturu, než je běžná produkce. Vstup do sídla značí velkolepé foyer prostupující dvě podlaží. Prostoru haly dominuje vegetační stěna, prostupující ven ze sídla, se skleněným schodištěm. Zastřešení je provedeno pomocí pilové ocelové příhradové konstrukce, která je částečně přiznaná. Interiér v administrativní budově je řešen spolu s celkovou koncepcí domu. Jednotlivé principy vycházejí z podtržení hmotového členění stavby. Motivy exteriéru jsou zataženy i do vnitřních prostor objektu. Hlavní materiály, které byly v projektu použity, jsou masivní dřevo, sklovláknobetonové desky, sklo, epoxidové stěrky a vegetace. Důraz byl kladen na vytvoření domácké, přátelské atmosféry s použitím soudobých moderních materiálů. V druhém podlaží jsou přístupná jednotlivá pracoviště, zasedací místnosti, archiv a nezbytná hygienická zázemí. Samotné kanceláře jsou řešený jako „pokojíčky“ jednotlivých pracovníků, ve kterých se opakují motivy dubových podlah a nábytku doplněného o korkové obklady a děrované podhledy zlepšující akustickou pohodu v místnosti a o lehký design sedacího nábytku. Sídlo nabízí i několik ekologických řešeni, jako například použiti větrné elektrárny.

Podobné články