04 Zář

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

náměstí 28. října 17,

602 00

Brno

www.pelcak.cz

Autor

prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Spoluautoři

Ing. Rastislav Balog, Ing. Miroslava Blechová, Ing. arch. Pavel Dvořák, Ing. Kateřina Eiermannová, Ing. Šárka Justová, Ing. Viktor Kvita, Ing. arch. Lenka Musilová, Ing. Petr Uhrín, Ing. arch. David Vahala, Ing. arch. Zbyněk Zavřel

Adresa

Brno

Zahájení projektu

10/2009

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity byla při svém založení v roce 1994 umístěna do zánovního, avšak po společenských změnách v roce 1989 nefunkčního objektu výzkumných ústavů, který po patnácti letech a takřka patnáctinásobném nárůstu studentů přestal kapacitně vyhovovat. Budova z 80. let dle našeho názoru nepřinesla správnou reakci na problémy svého umístění: chybělo jí vstupní průčelí – k ulici směřovala štíty dvou příčných křídel, rezignovala na vytvoření nároží na křižovatce ulic a stejně tak na urbanistickou artikulaci posunu uliční fronty v místě stavby i na vytvoření veřejného prostoru mezi ní a ulicí. Oba stávající příčné trakty jsme propojili dvěma novými podélnými do formy kvadratury. Vyšší asymetrické křídlo vystupující na jihozápadním nároží objektu, ve kterém nejsou umístěny provozy univerzity nýbrž vývojová pracoviště IT společností, vytváří akcent nároží, vymezuje veřejný parkově upravený předprostor fakulty a artikuluje zasunutí stavební linie východní fronty Botanické ulice. Energetickou úspornost provozu kromě kompaktního tvaru a „zabalení“ starých částí stavby do skla (původní plášť má totiž minimální tepelně-izolační parametry, které kvůli extravagantní plastičnosti jeho architektonických a konstrukčních článků nelze řešit kontaktním zateplením) zajišťují rovněž masivní fasády (s omezenou plochou oken zamezující zbytečnému přehřívání budovy sluncem) a chlazení betonového jádra nových stavebních částí. Hlavním tématem průčelí je tektonika a plasticita dosažená různým způsobem zdění jediného formátu cihly. Její kontrastní odstín ke keramickým obkladovým páskům původní stavby vytváří jasnou diferenciaci nových a starých částí areálu.

Podobné články