04 Zář

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Restaurace na Štvanici

Autor: Ing. Ondřej Simon

Škola: Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér architektonické tvorby 2

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Vladimír Gleich, Ing. arch. Miroslav Němeček

Lokalizace: Praha, ostrov Štvanice

Štvanický ostrov je cennou lokalitou, která byla ještě nedávno atraktivním územím s parkovou úpravou a řadou sportovišť. Současný stav tohoto území je však žalostný.

Projekt byl zpracován za účelem získání klasifikovaného zápočtu v rámci ateliérové výuky na ČVUT FSv v oboru Architektura a stavitelství. Zadáním bylo navrhnout výletní restauraci a využití východní části ostrova Štvanice.

Podobné články