05 Zář

BITTNER architects spol. s.r.o.

ELADA, víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

BITTNER architects spol. s.r.o.

Fr. Kupky 325,

Dobruška

www.bittners.cz

Autoři

Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. arch. Klára Bittnerová

Adresa

Bystré

Zahájení projektu

4/2011

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Novostavba víceúčelového objektu Církve bratrské je rozdělena do dvou provozních částí s vlastními vstupy – modlitebny a mateřské školy. Navržené řešení umožňuje oba provozy dle potřeby a charakteru akcí variabilně propojovat a oddělovat. Modlitebna je využívána k církevním bohoslužbám, společenským a kulturním akcím a dále k různým typům setkání členů církve i ostatní veřejnosti. Mateřská škola slouží jako vzdělávací zařízení dětí předškolního věku s celkovou maximální kapacitou 25 dětí. Konceptem řešení se stala myšlenka centrální pozice nejdůležitějšího, největšího a nejvyššího prostoru – sálu, který obklopují ostatní místnosti a prostory, jež jsou s víceúčelovým sálem provozně nebo opticky propojeny. Stavba se vyznačuje horizontalitou, která je zvýrazněna materiálovým řešením fasád (dominuje horizontální modřínový obklad). Stavební pozemek je rovinatý a ze všech stran je obklopen komunikacemi. Architektonické ztvárnění budovy je neokázalé, civilní se střídmým výrazem, který na sebe za každou cenu nepoutá pozornost okolí, současně však má budova soudobý, moderní a sebevědomý vzhled. Realizace projektu byla financována kompletně ze soukromých zdrojů, bez státních a evropských dotací.

Podobné články