05 Zář

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Obecní dům, Těšín – udržitelné dvojměstí bez bariér

Autor: Ing. arch. Tereza Roszková

Škola: Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Ateliér: Kiszka

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka

Lokalizace: Český Těšín a Cieszyn

Dvojměstí na rozhraní Česka a Polska, ale jen jedna část je živoucím městem. Práce se zabývá zkoumáním důvodů, jež k této situaci vedly a na jejich základě navrhuje urbanistické řešení i architektonický návrh reprezentanta.

Diplomová práce

Podobné články