09 Zář

19. Přístavba a rekonstrukce budovy Slezské univerzity v Opavě

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

V rekonstruovaném objektu nalezla zázemí nová Fakulta veřejných politik v Opavě, kterou v souvislosti s rozvojem nových oborů tvoří šest vědeckopedagogických pracovišť. Stávající objekt je neoklasicistní čtyřpodlažní stavba realizovaná dle plánů technického oddělení zemské vlády slezské, s dlouhým průčelím a krátkými bočními trakty. V prostoru přístavby se počítalo s umístěním Univerzitní knihovny, respektive Centrálního střediska vědeckých informací (CSVI). Toto specializované středisko zajistí na ploše dvou podlaží přístup zájemcům jak z řad posluchačů, pedagogů a dalších pracovníků univerzity, tak také z řad podnikatelského sektoru i široké veřejnosti a to k novým poznatkům z oblasti vědy a výzkumu, stejně tak k pracím samotných posluchačů a vědeckých pracovníků univerzity. Stávající objekt před rekonstrukcí sloužil zhruba z 50% k výuce, druhá polovina budovy byla prázdná nebo zde byly umístěny doplňkové prostory zázemí Slezské univerzity. V rámci přestavby došlo k plnému využití stávajícího objektu s rozšířením užitných prostor včetně doposud nevyužívaného podkroví. Přístavba je navržená jako moderní třípatrová budova, která je odsazená od stávajícího objektu a pomocí krčků propojená jen v žádoucích místech. Budova přístavby vytváří uzavřenou strukturu, která se ke stávajícímu domu vymezuje. Tím vzniká přehledné oddělení starého od nového i vzájemná komunikace těchto přístupů. Přístavba obsahuje v přízemí vstupní halu s nástupem jak do knihovny, tak do školy a zázemí knihovny v podobě depozitáře a kanceláří knihovny. Ve 2. NP se na celém patře nachází volný výběr knih a předprostor knihovny s propojením pomocí krčku se stávající budovou školy. Ve 3. NP se nachází v přímé vazbě na knihovnu galerie se studovnou a také zcela oddělené dvě posluchárny pro 190 posluchačů, každá s vlastním sociálním zázemím. Čistá forma přístavby kombinující prosklené stěny s velkoplošnými fasádními pravoúhlými deskami s vertikálním spárováním v různých hustotách odkazuje na princip uložených knih v policích. Hmota, která je zastřešená valbovou střechou v různých sklonech odkazuje a tvarově komunikuje se střechami stávajícího objektu a doplňuje celek.

 

Autor: OSA projekt s.r.o., Luděk Wolek, ing. arch. Marek…
Projektant: OSA projekt s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Slezská univerzita v Opavě

 

Podobné články