15 Zář

under-construction architects s.r.o.

Kotelna v Karlíně

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

under-construction architects s.r.o.

Pod Slovany 2041/5,

Praha 2

www.u-c.cz

Autoři

Ing. arch. Vladimír Vašut, Ing. arch. Erika Vašutová

Spoluautor

Ing. arch. Ludmila Malá

Adresa

Praha Karlín

Zahájení projektu

11/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Objekt původní parní kotelny z roku 1898 vznikl podle návrhu J.Rixyho a V.Beneše. V roce 2004 prošel kompletní rekonstrukcí pod taktovkou italského architekta Claudia Silvestrina. Ten vytvořil v půlce objektu kancelářské prostory a druhou část (nám) ponechal prázdnou. Naším úkolem bylo ve velkorysém volném prostoru vytvořit reprezentativní vstup s místem pro různé druhy společenských akcí, rozšířit kancelářské plochy a propojit je se stávajícími. V neposlední řadě pak kavárnu pro Univerzitu kávy. Využili jsme stávající železobetonové sloupy s nosníky a na ty místo jeřábu do vzduchu zavěsili novou „kancelářskou“ kostku. Tu jsme v duchu poetiky kotelny obalili do cortenového pláště a propojili přes kapitánské můstky se stávajícími kancelářskými prostory a únikovým schodištěm. Čelo zrezivělé kostky směřující ke vchodu a komínu jsme celé otevřeli strukturálním prosklením, abychom zajistili dostatečné prosvětlení a vizuální propojení s atriem. Pod administrativní krabici jsme vsunuli bar a vytvořili tak intimitu kavárny. Tu lze – i kvůli akustické pohodě při školení baristů – uzavřít posuvnou prosklenou stěnou. Snažili jsme se, aby i přes nově vložené funkce zůstal zachován duch otevřeného prostoru s dominantou komínu. Stolky z kavárny a vůně kávy plynule přecházejí do atria, lidé se zde potkávají, probíhají zde pracovní schůzky, prostor funguje jako krytá ulice. Největší dobrodružství v kotelně ukrývá, jak jinak, komín. Dali jsme mu nový život a povýšili smutně vyhaslý prostor na jinou úroveň. Na komíně seděla i Magda Vašáryová, ale kdo někdy seděl uvnitř? Vznikl tajný prostor, který je při akcích vyhrazen pro nevšední prezentace, přes všední dny pak slouží jako kuřárna s nejlepším odtahem. Tak ať se kouří z komína!

Podobné články