16 Zář

26. Campus rezidenční areál II – LIVE UP v Brně

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Stavba naplňuje základní tezi vyslovenou v urbanisticko-architektonické soutěži Univerzitního kampusu Bohunice o tom, že území „širšího kampusu“ musí fungovat jako živý organismus různých aktivit, ke kterým patří také bydlení a služby. Součástí funkčního městského celku v rozvojovém území univerzitního kampusu je rovněž realizace různorodých forem bydlení – od studentských ubytovacích služeb po bydlení dlouhodobého charakteru vyššího standardu. Rezidenční areál CRA II je souborem tří bytových domů, jehož dominantu tvoří 13 podlažní vertikální linie objektu F, jeho hmota je kompozičním zakončením výrazných horizontálních křivek objektů D a E. Objekt F je umístěný na pomyslné ose tvořené průhledem mezi objekty D a E. Objekty D a E jsou si tvarově podobné. Jedná se o prstencové výseče tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož ustupujícím obytným podlažím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na konvexní straně doplněny o konzolově vyložené linie balkonů se skleněným zábradlím. Vertikální figura objektu F je rozdělena na dvě výrazově a funkčně odlišné části – komunikační část tvořená tubusem schodiště a výtahovými šachtami a část obytná. Hmota a materiálové řešení objektu jsou vizuálně odrazem funkčního řešení vnitřních dispozic. Důležitou součástí stavby je zeleň. Okolní les je výsadbou a druhovou skladbou stromů vtažen mezi objekty. Travnaté plochy jsou pojaty jako květná louka, která nenásilně přechází na biosystémy okolí. Vstupní zóny a místa s vyšší frekvencí pohybu jsou tvořeny pobytovým trávníkem. Vnitřní prostor mezi objekty je pojat jako klidová relaxační zóna. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická a je tvořená sloupy, stěnami, stropními deskami a základovou deskou. V horních podlažích je část nosných stěn vyzdívaná z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické tvořené deskami, které jsou lokálně zesíleny trámy a hlavicemi.

 

Autor: AiD team a.s., A PLUS a.s.
Projektant: AiD team a.s.
Dodavatel: AiD team a.s., IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: AiD team a.s.
Investor: CAMPUS RESIDENTAL AREA II, a.s

Podobné články