17 Zář

DESIGN arcom s.r.o.

Rekonstrukce a interiér viničního domu Sklenářka

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

DESIGN arcom s.r.o.

Příběnická 4,

Praha 3

www.design-arcom.cz

Autoři

ing.arch.Libor Habanec, Ing.arch.Jakub Pachta

Spoluautor

ing.Zdeněk Čejka

Adresa

Praha 7

Zahájení projektu

08/2008

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Barokní stavba, viniční usedlost zvaná Sklenářka, pochází patrně z 1. poloviny 17. století. Dominantní a výjimečné je také umístění stavby na vrcholu návrší nad ohybem Vltavy. Objekt je zapsán v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy. Usedlost po ztrátě původní funkce léta chátrala až do masivní rekonstrukce z let 1989 – 90, která sice objekt zachránila před totální destrukcí, ale došlo k degradaci jeho památkové hodnoty. Nedochovaly se téměř žádné autentické architektonické prvky. Zadáním rekonstrukce bylo vytvořit ubytování pro hosty zoologické zahrady s maximální možností variability. Vznikly tak dva apartmány v přízemí a prvním patře, které jsou doplněné podkrovním pokojem s příslušenstvím. Každý apartmán je vybaven koupelnou a kuchyňským koutem. Jednotlivá podlaží jsou propojena novým domovním schodištěm. Cílem rekonstrukce bylo navrátit objektu autenticitu použitím adekvátních architektonických prvků, původních materiálů a povrchů, vše v duchu barokní stavby. Byl kladen důraz na řemeslné zpracování jednotlivých prvků. Sousední novodobý objekt garáže byl záměrně odlišen od vlastní historické budovy použitím zjednodušené formy a moderních materiálů. Součástí rekonstrukce byly nové rozvody technického vybavení. Pro dosažení energetické úspory byl instalován nový systém ekologického vytápění tepelným čerpadlem umístěným v objektu garáže. Koncepce řešení interiéru, navazuje na celkové řešení rekonstrukce objektu, kde se prolínají historické architektonické prvky a materiály, s prvky novými. Interiér je navržen důsledně z tradičních přírodních materiálů, ale prostorová forma jednotlivých kusů, jejich zpracování a povrchová úprava jsou ryze soudobé.

Podobné články