18 Zář

28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval původní vzhled a cenné prvky této klasicistní stavby – masivní zděné obvodové stěny, rozmanitě klenuté místnosti přízemí, kopie původní konstrukce krovu (stav původního historického krovu, s nímž se v projektu počítalo se při stavbě ukázal jako nevyhovující). Do náměstí byl realizován vikýř jako zřetelný novotvar se sofistikovanými detaily a hodinami nad novou atikou středového rizalitu, který signalizuje využití podkroví a zároveň podporuje dominantní postavení radnice v prostoru náměstí. Těžiště návrhu pak spočívá především ve velmi efektivním řešení vnitřních dispozic, kdy se podařilo poměrně obsáhlý a rozmanitý stavební program navrhnout do stávajícího objektu bez nutnosti přístavby, což mělo pozitivní vliv na celkové hmotové řešení (zachování původního objemu stavby) a rovněž na náklady stavby. Požadovaná stavební náplň velmi účelně umístila do stávajícího objemu budovy, bez nutnosti dostavby či výrazné nástavby objektu. Exteriér se změnil jen minimálně a funkce radnice je zdůrazněna proskleným vikýřem s hodinami. Koncept realizovaného návrhu umístil veškerý provoz radnice do přízemí, v patře je knihovna (prakticky přes celé podlaží) a v podkroví vznikl víceúčelový sál a klubovna pro městské spolky. Nově jsou všechna podlaží bezbariérově spojena výtahem vedeným ve středu trojramenného schodiště vycházejícího ze vstupní haly – bývalého průjezdu. Exteriér zůstal prakticky nezměněn, stranu do náměstí oživuje prosklený střešní vikýř s hodinami (původně navržená varianta s výraznější vyšší věží působila dle mínění poroty soutěže i místních občanů kontroverzně) a do dvora jsou ve střeše doplněna střešní okna přisvětlující podkrovní prostory.

 

Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
Projektant: ATELIER Žiška s.r.o.
Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
Investor: Město Kardašova Řečice

Podobné články