18 Zář

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o., AND, s.r.o.

Kuks – Granátové jablko Komplexní obnova hospitální zahrady a zelněně v areálu

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

P. Bezruče 182,

Valtice

www.atelierkrejcirikovi.cz

AND, s.r.o.

Nám. Dr. Václava Holého 1057/16,

Praha 8

www.andarch.cz

Autoři

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Josef Klika

Spoluautoři

Ing. Jana Drochytková, Ing. Magdaléna Činovská Nečaská, Ing. Martina Šípošová

Adresa

Kuks

Zahájení projektu

30.4.2009

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Areál hospitálu Kuks byl založen hrabětem F. A. Šporkem na počátku 18. stol. jako hospic, který spravoval řád Milosrdných bratří. Celkové řešení obnovy zahrady bylo založeno na studii manželů Krejčiříkových ze soutěžního návrhu z roku 2009. Bylinková zahrada byla řešena jako reminiscence na dobové užitkové zahrady se záhony lemovanými zvýšeným dřevěným lemem. Motiv záhonů se dochoval na obraze zachycujícím zdejší zahradní úpravu a je tudíž považován za autentický pro daný objekt. Motiv vnitřního členění záhonů vychází ze zahrady Milosrdných bratří ve Valticích, protože dobové záznamy z Kuksu ukazují členění záhonů diagonální, které neodpovídalo současnému rastrování ploch a umístění soch. Motiv rastru záhonů byl vložen do stávající struktury zimostrázových plůtků a cest. Kompozice využívá také historické tvarované stěny z habru. Jedním z cílů návrhu bylo zachování maximálního množství stávající historické vegetace v rámci navrhované prostorové koncepce. Oproti studii bylo docizelováno architektonické řešení nádvoří, které je společným autorským výstupem s architekty z ateliéru AND, s.r.o, jenž byli součástí řešitelského týmu v projekční fázi. Protože se původní řešení nedochovalo, bylo nádvoří řešeno velmi minimalisticky a funkčně s ohledem na zachování a podpoření harmonického vizuálního působení spolu s budovami hospitálu, kterým dává minimalistický koncept řešení vyniknout. I ostatní plochy exteriéru byly řešeny jako jednoduché funkční celky, které jsou esteticky zcela podřízeny dominantní architektuře hospitálu. Vedle obnovy zahrady byla připravena i programová náplň pro využití zahrady. Bylo obnoveno i hospodářské zázemí zahrady včetně skleníků. Návštěvnost před obnovou byla 39 000 lidí, po obnově je návštěvnost 141 000 lidí za rok.

Podobné články