22 Zář

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche a ve kterém žil do svých osmnácti let, byl roku 2011 zakoupen firmou ŠKODA AUTO a.s. Do té doby byl nesčetněkrát přetvořen, takže prakticky ztratil svou původní podobu. To se týkalo i dílenského zázemí vzadu za domem. Na přelomu 2012 – 2013 začaly práce na projektu, jehož cílem bylo uvést dům do původního stavu, a vytvořit tak připomínku vazby Vratislavic nejen na jméno Ferdinand Porsche, ale i na inženýrské a konstrukční umění v Čechách. Rodný dům měl být využit jako výstavní prostor s expozicí zaměřenou na osobnost konstruktéra Ferdinanda Porsche a na vazby na česká a evropská automobilová průmyslová odvětví. Původní vize řešení, vycházející z předpokladu, že i některé dílny ve dvoře pocházejí z doby Ferdinanda Porsche, vznikla ve stuttgartské agentuře Jangled Nerves GmbH. Finální projekt ve spolupráci s Jangled Nerves GmbH nakonec zpracovala pražská architektonická kancelář Hlaváček – architekti, s.r.o. pod vedením prof. Ing. arch. Michala Hlaváčka. Tým začal pracovat na přelomu jara a léta 2014. Nejdříve byly dohledávány archivní podklady, aby bylo ověřeno, které ze stávajících budov skutečně patří do doby narození Ferdinanda Porsche. Ukázalo se, že veškeré dvorní dílenské objekty jsou mnohem mladší, proto bylo ustoupeno od jejich zachování. O „hlavním“ objektu, orientovaném do ulice Tanvaldská, se nepodařilo najít podrobné informace, k dispozici bylo pouze několik dobových fotografií. Bylo proto rozhodnuto o zbourání všech nepůvodních dílenských objektů ve dvoře areálu. Namísto nich měl být zbudován objekt nový, obsahující nutné zázemí, které se do původního objektu rodného domu logicky nemohlo vejít. Vnější tvar objektu je kombinací nalezených a zachovalých konstrukcí, a nově vybudovaného tvaru, pečlivě vycházejícího z rozboru dobových fotografických podkladů. Při řešení detailů a barevného pojetí se vycházelo z mnoha konzultací s NPÚ v Liberci, přestože objekt není oficiálně památkově chráněn. Vnitřek domu je pojat jako jeden velký prostor až chrámového charakteru, zdůrazňující geniálního ducha konstruktéra nadčasových dimenzí. Centrem expozice je funkční replika hybridního vozu Lohner Porsche, který Ferdinand Porsche zkonstruoval. V přilehlých prostorách jsou odkazy na historickou, ale i současnou technickou a technologickou problematiku. Do patra dvorní přístavby rodného domu je umístěna zasedací místnost s multifunkčním využitím a vstupem na terasu. Předzahrádka směrem do ulice, včetně znovu vysazené jabloně, byla koncipována rovněž na základě dobových fotografií.

 

Autor: Hlaváček – architekti s.r.o.
Projektant: Hlaváček – architekti s.r.o.
Dodavatel: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslow…
Přihlašovatel: Hlaváček – architekti s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.

Podobné články