23 Zář

AND spol. s r.o.

Voliéra pro orly

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

AND spol. s r.o.

Dr. Václava Holého 16,

180 00 Praha 8

www.andarch.cz

Autoři

Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Miloš Hůla, Ing. arch. Pavel Ullmann

Adresa

Brno

Zahájení projektu

10/2009

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Vysoká jako pětipodlažní budova, 30m v průměru, “Voliéra pro orly” v Zoo Brno využívá jemné finesy statiky a geometrie. Tvar je prostorný, jednoduchý a přitom dynamický. Řídící křivka základny je elipsa, zatímco řídící křivka stropu voliéry je kružnice. Z toho vzniká napětí a dynamický vzhled voliéry. Přitom voliéra nemá žádná kotevní lana ani uvnitř, ani vně tvaru. Horní kruhovou lanovou membránu podporují subtilní, různě nakloněné sloupy. Díky této nepravidelnosti se tvar elipsy téměř ztrácí v lesní krajině. To ostatně bylo jedním z hlavních cílů architektonického návrhu: téměř neviditelný zásah do přírody. Návštěvníci si mohou užít krajinu Dálného severu uprostřed Střední Evropy, aniž by je cokoli rušilo. Pěšinka se vine skalnatou scenérií do království severské divočiny. Procházejí kolem skunka a urzona k úzké jeskyni. To je vstup do průchozí voliéry pro orly. Dřevěná vyhlídková plošina je kryta skalním převisem. Před návštěvníky se otevírá malé údolí. Potůček stéká po svahu do jezírka. Scenérie stoupá. Vyšší stromy se zvedají nad horizont. Les za voliérou tvoří zadní plán scény. Návštěvníci na vyhlídce se ocitají tváří v tvář orlům. Když zvednou oči, mohou vidět, jak orli létají. Plachtí v kruhu. Jejich pohyb určil tvar voliéry. Což nás zavádí zpět k architektuře.

Podobné články