24 Zář

Atelier Filandr

Přestavba přestupního uzlu Svinovské mosty (Ostrava)

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Atelier Filandr

Čs.tankistů 110,

Dolní Lhota u Ostravy

www.filandr.cz

Autor

ing.arch.Václav Filandr

Adresa

Ostrava

Zahájení projektu

05/2006

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Cílem bylo vytvořit v omezených prostorových podmínkách nejen funkční celek ale i architektonické dílo jako součást Svinovských mostů. Při tvorbě objemů byl rozhodující účel stavby její dynamika a průchodnost objektů. Architektura všech objektů působí jako jednolitý celek, i když jsou objekty umístěny v místech, kde to dovolovali konstrukce mostů a provozní vazby. Celková přestavba a rekonstrukce betonových Svinovských mostů umožňuje spojit architekturu mostů s architekturou objektů přestupního uzlu tak, že se stávají jedním celkem a i tak navenek působí. Hlavní zvýrazněné linie objektů (v bílé barvě) charakterizují pohyb a zároveň svou měkkostí se přibližují lidskému naturelu. Tyto linie vycházejí ze země a obloukem se dostávají do horizontální polohy – pohybu, který na mostech převládá. Vytvořením zastávek pod novou konstrukcí pod mosty je tato v minulosti nevzhledná plocha rehabilitována, využita a dostává nové poslání. Boční schodišťové věže umožňují dostat se cestujícím do všech podlaží tohoto uzlu a zároveň umožňují výhled do okolí a tím snadnou orientaci v prostoru. Celková filozofie konečného řešení je v pocitu velkého prostoru. Transparentnost řešení stírá rozdíly mezi vnitřkem a vnějškem. Když je uživatel těchto prostor vně, ví jak je unitř a když je uvnitř , je vlastně vně. Teplá a signální červená – po ní se šlape, ta nás vede v prostoru. Červené jsou podlahy podest i podlahy příčné chodby a povrchy schodišť. Toto optické rozdělení objektů na obal a náplň zvýrazňuje funkci těchto konstrukcí a vzniká zde určité napětí mezi těmito částmi. V měkkém a klidném – bílém – obalu červený pohyb obsahu, vyjádření neuspořádaného pohybu uvnitř těchto konstrukcí. Prostor není ohraničen (sahá až k nádraží a na druhou stranu k obchodům, povrchy jsou lesklé, inertně šedé a bílé. Vše je podřízeno podvědomé autoorientaci.

Podobné články