25 Zář

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka

Odpočinková zóna s veřejnou zelení v Dolních Břežanech – HŘBITOV

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka

Opletalova 6,

Brno

v současnosti ve výstavbě

Autoři

Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová

Adresa

Dolní Břežany

Zahájení projektu

12/2010

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Břežanský hřbitov (Hřbitov v krajinářském parku……Krajinářský park se hřbitovem) Místo můžeme nazývat krajinářským parkem se hřbitovem, nebo hřbitovem v krajinářském parku. Vznikl v prostředí pozitivní symbiózy prostředí, lidí, myšlenek. Mimořádné akce, které se dotýkají duchovního rozměru, nebývají většinou založené na penězích, monumentalitě, nebo důležitosti a postavení klienta. Mezi takové řadíme i park a nový hřbitov v Dolních Břežanech. Park se pomalu zabydluje, postupně si zvyká na lidi a lidi na něj. U hřbitova to bude podobné, jen ono zvykání bude mít jiný rozměr. Nový břežanský hřbitov je mírně netradiční, není solitér, je součástí komponované proměnlivé krajiny, která navazuje na obec, na pole, na Břežanské údolí. Filosofií navazuje na historii obce, na její osídlení – přes Kelty, Slovany až po křesťanství. Ve výsledku by měl představovat místo setkávání, a to nejen to poslední. Záměr byl vytvořit příjemné přátelské prostředí s pozitivní energií, kam bude důvod chodit nejen v době vzpomínání. Základní kompozici tvoří lipová alej ve tvaru kříže, uprostřed se čtyřmi duby, posvátnými stromy Keltů. Střed je lemován kruhovými kamennými zdmi doplněnými tvarovanými habrovými stěnami. Kompozice odkazuje na symboliku slunečního (nebo také keltského) kříže jako jednoho z nejstarších symbolů naší civilizace. Spojení kříže a kruhu, linie vertikální, horizontální. Rovnováha, harmonie. Brány směřují do jednotlivých světových stran a jsou zdůrazněny barevnými pásy vetknutých skel. Severní černá, jižní červená, východní modrá, západní bílá……

Podobné články