26 Zář

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora v Příbrami

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel. K S křídlu ambitů přiléhá proboštství. Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem Příbramí. Dopravně je areál napojen po stávajících místních komunikacích. Z ulice Balbínova a Svatohorskou alejí. Nedochází ke změně dopravního napojení na stávající místní komunikace. Celý svatohorský areál byl vybudován podle jednotného plánu architekta Carla Luraga z roku 1658 za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyera. Byl postaven po etapách a po částech. Vlastní stavba negativně neovlivnila stávající životní prostředí ve svém okolí. Stavba v současné době umožňuje užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace díky již realizovaným úpravám (zdvihací plošiny), zabezpečující bezbariérový přístup do objektů.

 

Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing….
Projektant: Ing.arch Richard Cibik – FACIS architekti, f.o., …
Dodavatel: Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Pa…
Ocenění: Stavba je nominována na hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016

 

Podobné články