26 Zář

ARN studio spol.s r.o.

ÚPRAVA PRESBYTÁŘE KATEDRÁLY SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ARN studio spol.s r.o.

Československé armády 219/24,

Hradec Králové

arn-studio.cz

Autoři

Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík

Spoluautor

Ing.Katuše Krejčíková

Adresa

Praha

Zahájení projektu

10/2014

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Anotace Prostor presbytáře katedrály prošel rekonstrukcí a byl doplněn o některé moderní prvky. Historický novogotický oltář byl zcela restaurován a presbytář byl vybaven novou stupňovitou úpravou a nově navrženým vybavením liturgického mobiliáře jako je katedra, sedes, sedačky pro přísedící celebranty, odkládací stolky, stojan pro procesní kříž, abak pro relikvie světců a další prvky, které tvoří ucelenou sadu. Úpravy byly řešeny zcela současným způsobem jako funkční, avšak vytříbené návrhy s velkým důrazem na kvalitní řemeslné zpracování. Katedra Katedra z jednoduchých kovových profilů je současnou variací kurulského křesla, původní formy biskupského trůnu. Díky svému ušlechtilému a jasnému působení tvaru tvoří archetyp slavnostního a nadčasového druhu židlí. Na stejném principu jsou řešeny i sedesy. Abak pro relikvie světců Relikvie světců, které Karel IV. vášnivě sbíral a uchovával, byly před výstavbou katedrály vystavovány poprvé ve Spytihněvově bazilice. Abak, který je nově pro tuto významnou příležitost navržen, je koncipován jako interpretace sloupu bývalé Spytihněvovy baziliky, jehož fragmenty se dodnes nacházejí v podzemí katedrály. Abak představuje spojnici mezi historií a současností. Jeho dřík je tvořen čtyřmi pruty stáčejícími se po šroubovici ve sklonu kanelur původního sloupu baziliky. Křišťálová hlavice tvoří vznešenou plochu, plato pro relikvii. Novogotický Mockerův oltář V souvislosti s restaurováním oltáře došlo k přeorganizování tohoto prostoru. Navrhli jsme odstranění všech nevhodných prvků a doplňků, které znečitelňovaly oltářní architekturu. Do novogotického oltáře byla nově umístěna gotická plastika Madony s dítětem. Její situování v hlavní ose katedrály bylo zvoleno z důvodu zasvěcení vysokého chóru kultu Panny Marie už od dob Karla IV.

Podobné články