28 Zář

39. Kadaň – Studentské náměstí

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Prvotním impulsem pro výstavbu náměstí byl návrh studenta Kadaňské průmyslové školy stavební pana Davida Šmída v rámci středoškolské odborné činnosti. Hlavní myšlenkou se stalo zatraktivnění místa pro návštěvníky i obyvatele města, tak aby došlo k zalidnění prostoru, potažmo celého centra města. Pro výstavbu byl využit stávající uliční prostor tvořící přechod od bytové zástavby do historického centra městské památkové rezervace. Bylo využito místo s pozůstatky bývalé tržnice, dožilých parkovacích ploch, nefunkční kašny, zeleně a komunikace pro pěší a dopravu. Stavba Studentského náměstí rozdělila prostor z hlediska užití do dvou hlavních částí, kterými jsou komunikace a relaxační část. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno původní parkoviště, byla nová parkovací místa získána úpravou probíhající jednosměrné komunikace. Tato i ostatní komunikace byla provedena včetně konstrukčních vrstev. Součástí je nová zastávka MHD. Komunikaci směrem k Mikulovické bráně byla navrácena původní podoba, kdy nevyhovující betonová dlažba byla nahrazena dlažbou žulovou. V relaxační části vznikla výstavní plocha „Galerie pod širým nebem“ lemovaná betonovými stupni určenými k posezení. Dále pak park, kde našla své místo kolorovaná socha Josefa II. a relaxační plocha také lemovaná betonovými stupni určenými k posezení. Zde je nosným prvkem kromě atraktivního vodního prvku také replika torza historické bašty, jejíž originál byl v průběhu stavebních prací odkryt a znovu po odborném ošetření zakryt. Součástí stavby byly vegetační úpravy, doplnění o atraktivní mobiliář a osvětlení celého prostoru. Nový veřejný prostor nyní tvoří důstojný vstup do historické části města – městské památkové rezervace.

 

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Dodavatel: FRK s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kadaň
Investor: Město Kadaň

Podobné články