30 Zář

41. Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA v Pardubicích

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Administrativní budova v areálu ERA, a.s. v Pardubicích v průmyslové zóně v části Pardubičky, poblíž bývalého areálu TESLA. Objekt zahrnuje čtyři nadzemní podlaží a členitý půdorys, který rozděluje stavbu na drobnější objemy a nabízí zajímavé průhledy a zákoutí. Vnitřní prostor budovy je naopak navržen velmi přehledně s jedinou centrální schodišťovou halou osvětlenou střešními světlíky, aby zaměstnanci měli co nejjednodušší pohyb po budově. Z hal se rozbíhají krátké chodby do jednotlivých oddělení obsahujících jednotlivá pracoviště a zasedací místnosti. Ty všechny jsou orientovány k výhledům do zeleně nebo do areálu, většina z nich umožňuje přirozené větrání. Střecha budovy je technologickou korunou s vybavením pro vnitřní prostředí budovy, ale zejména s prostory pro testování zařízení vyvíjených firmou. Nejvyšším bodem stavby je vysoce tuhý stožár s výtahem právě pro testované výrobky. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry. Sloupy jsou umístěny podél fasády, uvnitř již další podpory nejsou. Fasáda je pověšená na vnější líc sloupů. Okolí budovy včetně átrií je osázeno zelení. Přístup do budovy je řešen s ohledem na osoby s omezením pohybu a orientace pomocí mírné rampy a dále výtahy.

 

Autor: BHT architekti s.r.o.
Projektant: BHT architekti s.r.o.
Dodavatel: Chládek a Tintěra a.s.
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra a.s.
Investor: ERA a.s.

Podobné články