01 Říj

42. ANTRACIT HOUSE v Ostravě

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Celková koncepce objektu vychází z požadavku investora na maximální možné využití plochy bývalého brownfieldu a moderní pojetí kancelářských prostor. Jedná se o účelovou stavbu určenou pro administrativu, lehkou výrobu a logistiku. Navržená stavba je začleněna do stávající struktury areálu s ohledem na další aktivity v dané lokalitě. Objekt svou hmotou respektuje měřítko okolního prostoru tak, že jeho začlenění do prostoru je optimální a úměrné okolnímu prostoru. Architektonické řešení se soustřeďuje zejména na funkční a moderně pojaté dispoziční řešení, jednoduché hmotové uspořádání a v neposlední řadě na strukturální a barevné řešení fasádního pláště. Objekt je tvarován jako jednoduchá pravoúhlá hmota, která je oživena výrazným prvkem proskleného průčelí, na které navazuje prosklené přízemí po celé délce průčelí stavby. Kromě prosklených ploch je fasáda tvořena trapézovým plechem s různým rastrem.. V zadní části a boční strana je pak fasáda provedena jen z kovového sendvičového panelu obložena dřevěným obkladem. Avšak nejvýraznějším výrazovým prostředkem celé fasády objektu je trapézový plech v barvě antracitu. Celý objekt i venkovní osvětlení je realizováno moderní technologií LED osvětlení. Na zvýšeném komfortu vnitřního prostoru se výraznou mírou podílí řešení větrání a výměny vzduchu nuceným způsobem. Objekt vyhovuje bezbariérovému užívání stavby. V administrativní části objektu je z velké části open office a vnitřní dělící konstrukce jsou zhotoveny ze skla v kombinaci z přiznaným železobetonovým skeletem a masívními dřevěnými obklady. V areálu jsou realizovány i venkovní zpevněné plochy sloužící převážně pro parkování zaměstnanců a návštěv a uzavřený dvůr pro občasný příjezd a manipulaci nákladních vozidel.

 

Autor: Ing. Pavel Obroučka
Projektant: Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Investor: ANTRACIT PROPERTY s.r.o.

Podobné články