01 Říj

PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU VŠENORY

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.

Korunní 810/104,

Praha 10

www.ps-architekti.com

Autoři

Ing.arch. Jan Seyček, Ing.arch. Jiří Písek, Ing. Jan Krauz

Adresa

Všenory

Zahájení projektu

11/2009

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Návrh rekonstrukce řeší změnu stávajícího objektu dle potřeb a požadavků nového majitele. S tím je také spojena snaha o zlepšení celkového komfortu i o posunutí vlastností samotné stavby k dnešním standardům a trendům, ať už co se estetiky, dispozičního řešení, energetické náročnosti či technického zařízení týče. Těžištěm návrhu je lepší propojení domu a pozemku, na kterém stojí. Pozemek je značně svažitý, na jih od stávajícího domu se jedná spíše o strmý svah. Stávající dům byl od terénu odříznut, stojící jakoby mimo něj. Navrženými přístavbami se tento objekt stává více součástí svahu, dochází k jejich přirozenému propojení. Samotné úpravy plně respektují původní charakter domu jakožto stavby z 30-tých let i s jeho specifickými prvky a než aby mu nějak konkurovaly, odpovídající formou dům dotváří. Objekt se rozprostírá příčně téměř na celou šířku parcely. Tvarové pojetí dělení objektu vybízelo k posílení jeho hmotového členění. Zvýrazněním střední vertikální hmoty se dosáhlo jak vyrovnanosti celku, tak se i potlačil pocit přehrazenosti pozemku. Propojení hmoty objektu se svahem umožňuje i nové propojení komunikační, vizuální, funkční. Návaznost vnitřních obytných prostor na venkovní je značnou měrou zajištěna přes nově vzniklé terasy (východní a jižní). Stávající členění jednotlivých pater bylo v principu zachováno, stejně tak bylo respektováno i rozmístění funkcí v hlavním obytném podlaží, přízemí. Nové přístavby pak doplňují tyto původní dispozice, rozšiřují jejich využití. K úpravě původních konstrukcí dochází jen v nezbytně nutné míře. Prostor suterénu je nově pojat jako obytný. Podkroví, které bylo původně využíváno jako obytné jen z části, nově slouží k bydlení celé.

Podobné články