03 Říj

BUKOLSKY architekti s.r.o.

Rekonstrukce objektu Pošty Mikulov

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

BUKOLSKY architekti s.r.o.

Údolní 42

www.bukolskyarchitekti.cz

Autoři

Ing.arch. Martin Bukolský, Mga. Miloš Černohorský

Adresa

Mikulov

Zahájení projektu

03/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Předmětem stavby je rekonstrukce původně klasicistní budovy pracovního úřadu z konce 19. století. Požadavek investora bylo zachování poštovního úřadu s bezbariérovým přístupem v přízemí a vytvoření nových prostor, které daly vzniknout depozitáři uměleckých děl a dvou bytovým apartmánům v nejvyšších podlažích objektu. Výsledkem realizace je polyfunkční objekt, spojující původní část budovy s moderní nadstavbou. Projekt zachovává klasicistní podobu se dvěma střešními pavilony v rozích i původní ozdobné prvky na fasádě. Nadstavba je v moderním architektonickém tvarosloví s opláštěním z patinující oceli, která se po korozi stává přirozenou součástí urbanistického celku historické části města. Nově vzniklé vzdušné apartmány těží z neobyčejných panoramatických výhledů. V rekonstruované části poštovního úřadu byly odkryty a následně restaurovány původní výmalby z konce 19.století a celý prostor byl upraven pro moderní využití nabízející služby občanům města Mikulova.

Podobné články