08 Říj

Atelier RAW s.r.o.

Bytový dům Rezidence Martinů

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Atelier RAW s.r.o.

Domažlická 12,

612 00 Brno

www.raw.cz

Autoři

Doc.ing.arch.Tomáš Rusín, Doc.ing.arch. Ivan Wahla

Spoluautor

Ing.arch.Lukáš Vágner

Adresa

Brno

Zahájení projektu

2010

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Bytový dům Rezidence Martinů vychází z architektonických tradic zástavby Masarykovy čtvrti – moderní architektury respektující původní roštovou urbanistickou strukturu založenou v 20. letech 20. století.. Dům je situovaný podélně s ulicí Bohuslava Martinů, respektuje uliční čáru stávajících domů a svojí hmotou uzavírá existující proluku. Směrem do ulice Bohuslava Martinů má dvě celá a třetí ustoupené nadzemní podlaží. Navržený objekt je zřetelnou kompozicí bytového domu o třech komunikačních jádrech, akcentovaných na severní straně věžemi ze sklobetonu. Na jižní stranu se objekt otevírá souvislou řadou loggií, traktovaných různou hloubkou fasády. Objekt je usazen na ozeleněnou terasu vytvářející další z fasád domu. Pod terasou jsou umístěna podzemní garážová stání a v jižní hraně terasy jsou navrženy jednostranně orientované mezonetové řadové domy s předzahrádkami s přístupem přímo z terénu. Přístupy k hlavním vchodům do objektu jsou situovány ze severní strany z ulice Bohuslava Martinů. V přízemí je zádveří se vstupem do společné haly, k výtahu a na schodiště. V typickém patře jsou na podestě umístěny tři byty 1+kk, 3+kk a případně 4+kk. Byty mají směrem na jih orientován obytný prostor s kuchyňským koutem. Na tento prostor navazuje lodžie či terasa. Ze společné střední haly jsou přístupné ložnice, samostatné wc, koupelna a šatna. Fasády jsou opatřeny omítkou a nátěrem lomenou bílou minerální barvou, okenní otvory jsou lemovány masivními travertinovými deskami, tyto jsou použity i na dělících příčkách jednotlivých loggií. Vstupní haly jednotlivých vchodů jsou obloženy leštěným červeným travertinem, schodišťové stupně pak leštěným vápencem.

Podobné články