13 Říj

Chmelař architekti

Rodinný dům, Kramolna

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Chmelař architekti

Pernerova 293/11,

186 00

Praha 8 – Karlín

www.e-chmelar.com

Autor

Aut. arch. David Chmelař

Adresa

Kramolna

Zahájení projektu

01/2007

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Objekt leží na mírně se svažující parcele. Dům je na parcele umístěn tak, aby ponechal co největší kompaktní část pro pobytovou okrasnou zahradu. Dům tak spolu se vzrostlou zelení a živými ploty zahradu obstoupí. Zahrada pak velkoryse prosklenými částmi opticky vstupuje i do interiérů obytných veřejných částí domu v přízemí. Druhé ustoupené patro domu obsahuje soukromou část domu s ložnicemi. Nabízí se z něho zajímavé výhledy na Sněžku i do údolí. Objem patra je barevně odlišen, a použitím zastínění oken venkovními hliníkovými žaluziemi působí více uzavřeně. Žaluzie tak brání pohledům kolemjdoucích i přemíře slunce. Z jihovýchodní strany je obytný dům a vstupní objekt spojen stěnou kopírující spád terénu. V této stěně je vytvořen otvor rámující výhled na příjezdovou cestu z jihu. Otvor vymezuje do roviny vyrovnané atrium – „japonskou zahradu“ se sakurou. Plocha atria je vysypána valounky. Hmotové uspořádání jednotlivých objektů kopíruje spád terénu a je vygradováno ustoupenou hmotou 2.NP. 1. jihovýchodní zeď respektuje spád terénu 2. 1.NP domu a vstupní objekt usazením kopírují spád svahu 3. 2.NP domu dominanta celé kompozice Toto rozčlenění podporuje i odlišné materiálové řešení povrchů jednotlivých objemů.

Podobné články