15 Říj

Rudiš-Rudiš architekti s.r.o

Rezidence Lužánky

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Rudiš-Rudiš architekti s.r.o

Jaselská 21,

Brno

www.rudis-rudis.cz

Autoři

ing. arch.Martin Rudiš,

Spoluautoři

ing. arch. Alena Nováková – Stehlíková, ing.arch. Martin Komárek

Adresa

Brno

Zahájení projektu

02/2005

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Parcela je situovaná proti parku Lužánky. Architektura okolní zástavby je velmi různorodá. Určující pro urbanistické řešení je nárožní charakter parcely, blízkost parku a sousedící 12 podlažní admistrativní objekt. Nadzemní část objektu je rozdělena na věžový 16-ti podlažní objekt a 8-mi podlažní objekt uzavírající vnitroblok. Vzniklá prostorová kompozice záměrně narušuje monotónní výšku zástavby Lidické tř. Při bočních pohledech se věžový objekt díky svému vysunutí o 2,8 m před uliční čáru uplatňuje celou svojí výškou. Lidická tak v místě hlavního vstupu do parku graduje .Při pohledech z ul. Burešové stojí věžový dům o samotě s průhledem do zeleně Lužánek. Osmipodlažní část objektu doplňuje prostorový koncept – řeší vztah se stávající výškovou budovou a dotváří prostor pro umístění věžového objektu . Vzájemným uspořádáním obou nadzemních částí objektu je vytvořena „ piazza „ obohacující nově vzniklou součást městského prostředí. Atraktivnost je daná proporcemi, rozměry, prostorem otevřeným do parku Lužánky ,vzrostlou zelení,vhodným mobiliářem a občerstvením situovaným na přízemí věžového objektu s možností sezónního využití parteru. Převýšený prostor ,pohledy do atria, pronikající slunce a žlutá barevnost oživují prostor parteru a dávají mu lidské měřítko. Atrium je pokračováním veřejných ploch ,umožňuje přístup do komerčních prostor na 2 podlaží. Ostatní nadzemní podlaží jsou obytná s celkem 98 byty. Obě části objektu spojují v jeden funkční celek tři podzemní podlaží s hromadnými garážemi pro 158 osobních vozidel , technickým zázemím , domovním vybavením. Z formálního hlediska sjednocují nadzemní části objektu použité materiály a barevnost – omítka, hliníková okna, skleněné obklady.

Podobné články